درخواست کارآموزی چاپ نامه الکترونیک
شرکت رهنمون در دوره های کوتاه مدت در کارگاه سخت افزار و پروژه های شبکه کارآموز میپذیرد.

در صورت علاقمندی، اطلاعات خود را از طریق فرم استخدام برای ما ارسال فرمایید. اینجا کلیک نمایید